A HM ARZENÁL Elektromechanikai ZRt.
(cgsz: 05-10-040092; 4461 Nyírtelek, Dózsa Gy. út 121.)
azonnali belépéssel, határozatlan időre létesített munkaviszony keretében,
a székhelyen történő foglalkoztatás céljából felvételt hirdet
festő/fényező munkakörbe


FELADATOK
  • A részvénytársaság által javított eszközök, berendezések szakszerű festése, fényezése

ELVÁRÁSOK

  • Középfokú szakmai végzettség
  • Megbízhatóság, precizitás

JUTTATÁSOK

  • Megállapodás szerinti munkabér
  • Cafetéria
  • Munkába-járási költségtérítés v. térítésmentes szállítás

ELŐNYT JELENT

  • Több éves szakmai gyakorlat, tapasztalat

Jelentkezés:

önéletrajz megküldésével és bruttó bérigény megjelölésével, az info@hmarzenal.hu e-mail címre.

A kiírt munkakörökre határozatlan idejű munkaviszonyt létesítünk 3 hónap próbaidő kikötésével.

Tájékoztatjuk a jelentkezőket, hogy eredménytelen jelentkezés esetén - amennyiben jelentkezésük során külön mellékelt nyilatkozattal kifejezetten kérik - önéletrajzuk egy később megüresedő pozíció betöltése érdekében bekerül a részvénytársaság felvételre jelentkezők adatbázisába, legfeljebb 12 hónapos időtartamra. Ha ilyen nyilatkozatot a jelentkező nem tesz, akkor – eredménytelenség esetén– a beküldött önéletrajz az adatvédelmi előírásoknak megfelelően megsemmisítésre kerül.

Az adatkezelés hozzájáruláson alapul, ezért kérjük, a jelentkezésben kifejezetten, írásban nyilatkozzni, hogy a jelentkező hozzájárul az önéletrajzában foglalt valamennyi személyes adatának kezeléséhez. A jelentkező tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, törlését, zárolását, illetve adatainak a megjelölt célra vagy annak egy részére történő kezelésének megszüntetését. Az eljárás során vagy azt követően a jelentkező a további együttműködést bármikor, indokolás nélkül megtagadhatja. Az adatkezeléssel kapcsolatban a jelentkezőt megilletik az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv-ben biztosított jogorvoslati lehetőségek.