P-37

Radar modernizálás

 


A P-37 lokátor modernizálási programja 1997-ben kezdődött, az első modernizált radart a HM ARZENÁL Zrt. 1999-ben adta át a Magyar Honvédségnek.
A Magyar Honvédségnél ezekre a modernizált P-37 radarokra épül a légtér-ellenőrzési feladatok ellátása, ezzel részt vesznek az egységes európai légtér helyzet kialakításában.


P-37 LOKÁTOR

A modernizálás fő jellemzői 

 • Felkészítés fokozott igénybevételű ciklus (24 órás üzemmód) elviselésére, különböző időjárási viszonyok között
 • A radar megbízhatóságának növelése érdekében nagyobb élettartamú talpcsapágy, magnetronok és a tirátronok alkalmazása
 • Fejlett hiba behatárolási funkciók megvalósítása
 • Digitális jelfeldolgozással és jelkicsatolással a korszerű, központi légtérellenőrző rendszerekhez való csatlakozás biztosítása,
  akár úgy is, mint, mobil, kitelepülő radar alegység
 • Korlátozott magasságmérési képesség megvalósítása az öt vevőcsatorna digitális jelfeldolgozásának felhasználásával
 • Szekunder radar integrálása Egységes megjelenítő felületre integrált analóg jellegű és szintetikus radarjelek
 • Több elektroncsöves szekrény és egység cseréje korszerű alkatrész bázisra épülő új egységekkel,
  így javul a radar megbízhatósága és rendelkezésre állása, csökken a beszabályozási és szerviz igény
 • Kezelői munkakörülmények javítása, egy tágasabb, klimatizált műszer kabin kialakításával, ahol korszerű, számítógép alapú
  munkahely segíti és egyszerűsíti a kezelők munkáját

Adórendszer 

A P-37 radar adóberendezése magnetron rendszerű. A modernizálás után is megmaradt az alapelv, de a magnetron és a tirátron egységeket nagyobb élettartamú, stabilabb működésű típusokra cseréltük ki. Az adó kisugárzott jelének spektruma tisztább lett és a berendezés üzembiztonsága is jelentősen növekedett.

Az elvégzett átalakítások:

 • Az MI-29 magnetronok cseréje MI-503 típusúra.
 • Teljes tirátron blokk csere.
 • Az adó védelmi rendszerének módosítása.
 • Belső vezeték hálózat átalakítása.


Tulajdonságok:

 • Ötszörös élettartam.
 • Tisztább adóspektrum.
 • Kiegyensúlyozottabb folyamatos üzemeltetés.
 • Az üzemeltetés az MI-29 magnetronnal is lehetséges.


P-37 RADAR ADÓBERENDEZÉS

Vevő és jelfeldolgozó rendszer 

A vevő- és jelfeldolgozó rendszer cseréje több generációnyi váltást hozott a radar életében.

A csöves, vagy diszkrét félvezetős felépítést felváltottuk egy jelfeldolgozó mikroprocesszor bázisú vevővel.
A középfrekvenciás fokozatoktól kezdve a radar teljesen digitális felépítésű.

Az elvégzett átalakítások:

 • A teljes vevő és jelfeldolgozó egység elektromos és mechanikus elemeinek cseréje
 • Jel KF előerősítő csatorna
 • APCS KF csatorna
 • Helyi oszcillátor és APCS rendszer
 • I-Q rendszerű koherens feldolgozás
 • Amplitúdó üzemmód
 • Kevert üzemmódok
 • Mozgó cél kiválasztás (MTI)
 • CFAR Magasság mérés támogatása


P-37 VEVŐ ÉS JELFELDOLGOZÓ EGYSÉG

Tulajdonságok:

 • KF szintű mintavételezés (14 bit, 50MS/s)
 • A második keverés és az I-Q csatornák előállítása digitális úton, számláló rendszerű oszcillátorral
 • és szorzó rendszerű keverővel
 • Digitális szűrő a KF sávszélesség beállítására
 • "Szoftver-vevő", a további vételi funkció megvalósítása jelfeldolgozó processzorral történik
 • Analóg és digitálisan kódolt analóg csatorna kimenetek
 • Plot extraktor
 • ARCNET hálózati kommunikáció
 • Folyamatos működés ellenőrzés

Nagyfrekvenciás előerősítő 


A haladóhullámú csővel felépített nagyfrekvenciás előerősítő fokozatot felváltottuk egy teljesen félvezetős előerősítővel,
így élettartama megnövekedett és öregedésre nem hajlamos. Teljes életciklusában biztosítja az előírt érzékenységet.

A csatornánként különböző frekvenciájú egységek helyett azonos, szélessávú erősítők kerültek beépítésre.


Az elvégzett átalakítások:

 • Teljes nagyfrekvenciás előerősítő cseréje.
 • Fokozott védelem a saját adóberendezés jeleivel szemben.
 • Kábelezés módosítása.

Tulajdonságok:

 • Tisztán félvezetős felépítés.
 • Minimum -86dB érzékenység minden sávban (tipikusan -87 -89 dB).
 • Csereszabatosság az öt csatornára.
 • Kompatibilitás a nem átalakított P-37-ek felé is.

Objektív kontroll

A rögzített adatok egy megadott időponttól visszajátszhatók, ezzel a berendezés megvalósítja a teljes körű objektív kontrollt is. A program lehetőséget ad a rögzített adatok leválogatására, vagyis a kezelő által megadott szempontok szerinti szűrésére. Ennek a funkciónak a segítségével egy új, kisebb méretű, és csak az ellenőrzés szempontjából fontos adatokat tartalmazó adatbázis hozható létre, ami megkönnyíti egy adott helyzet elemzését.

Archiválás:

 • Analóg videó kép
 • Szintetikus radar információk
 • Hiba üzenetek
 • Kezelő által végzett műveletek


Visszajátszás:
 • A rögzített adatok megadott időponttól visszajátszhatók
 • Visszajátszás közben is működnek a megjelenítő alrendszer által biztosított ábrázolási és szűrési lehetőségek
 • A visszajátszás sebessége változtatható (1/8-16x).


Fotókészítés:

 • Az elkészített fotó nem fényképszerűen tárolja a pillanatnyi képet, hanem az adott légihelyzet adatait rögzíti
 • A betöltés után a normál működéshez hasonlóan lehet középpontot, illetve méretarányt váltani, 
  továbbá tetszőlegesen lehet szűrni a fotón megjelenő információkat

Helyi oszcillátor

A helyi oszcillátorok elektronikus hangolású, üzem közben mozgóalkatrész mentes felépítésűre változtak.

A megvalósított funkciók:

 • Nagyfrekvenciás alapjel előállítás
 • 25 vagy 50 kHz-es lépés raszter
 • APCS funkció
 • Tényleges KF frekvencia ellenőrzés és kijelzés
 • Nagy frekvencia stabilitás, kedvező fáziszaj
 • Amplitúdó erősítés a keverők számára megfelelő szintre

Vezérlő és Megjelenítő Egység (VME)

A Vezérlő és Megjelenítő Egység a műszer kabinban kapott helyet. A jelek fedélzeti számítógép hálózatokon keresztül jutnak a kezelői munkahelyre. Ellenőrzés céljára a digitális jelet visszaalakítjuk a PPI indikátor számára is.

A VME feladata, hogy megteremtse a kezelő és a radar között az ember-gép kapcsolatot. Ez az egység teszi lehetővé a radar be- és kikapcsolását, a különféle üzemmódok kiválasztását, a radar különböző egységeinek beszabályozását, egységes felületen jeleníti meg az analóg- és szintetikus radar képet, valamint biztosítja az objektív kontroll funkciókat is.


Vezérlő és Megjelenítő Egység


Vezérlő és Megjelenítő Egység

A műszer kabinban végrehajtott átalakítások:

 • VME (digitális indikátor)
  - Analóg indikátor kép megjelenítése
  - Szintetikus radar kép (primer, szekunder plotok)
  - A távvezérlő funkciók átvétele
  - IBM kompatibilis személyi számítógép 18"-os TFT monitorral
  - RS422 adatkimeneti interfész primer és szekunder plot csatornákkal az adattovábbításhoz
 • Két darab, digitális interfésszel ellátott PPI indikátor alkalmazása az analóg kép megjelenítésére
 • Új kihelyezhető indikátor (notebook számítógép)
 • Lokális hálózat kialakítása
 • Új erősáramú elosztó szekrény
 • Klíma berendezés


Erősáramú elosztó szekrény


Klíma berendezés

VME egy személyi számítógép alapú berendezés, a jó kezelhetőség és áttekinthetőség érdekében, két megjelenítő felülettel rendelkezik. Az alap felületen jelenik meg a teljes radar kép és a kezelő ezen a felületen kaphat átfogó képet a radar működéséről. Ez a felület biztosítja a radar egységeinek beszabályozását és a különféle megjelenítési módokat, továbbá részletes információt nyújt a radar egységeinek állapotáról.


Az alap felületen minden funkció elérhető, azonban a feladatok megosztásából következően a kezelő a kiegészítő, érintőképernyős terminálon végzi el a radar kezelését és a különféle üzemmódok kiválasztását

A VME általános jellemzői / Vezérlő és Megjelenítő Egység (VME)


 • Megteremti az ember-gép kapcsolatot.
 • Biztosítja a radar teljeskörű vezérlését, a kezelői szinten szükséges műveletek érintőképernyős terminálról végezhetők el,
 • így ez a tevékenység nem zavarja a radar információk folyamatos figyelemmel kísérését.
 • Megjeleníti az analóg indikátor képet.
 • Megjeleníti a szintetikus radar információkat.
 • Soros porton adja ki a plot adatokat a magasabb harcálláspont számára.
 • A radar különböző egységeitől folyamatosan veszi a státusz adatokat, ezeket kiértékeli és tájékoztatja a
 • kezelőt azok állapotáról.
 • Az objektív kontroll megteremtése érdekében folyamatosan működik az archiválás, ami lehetővé teszi
 • a rögzített adatok visszajátszását, illetve a kezelőnek lehetősége van fotókat készíteni.

A magasság mérést befolyásoló tényezők

A meghatározó szerepet az alsó négy vevő csatorna játssza, ezért ezek mindegyikének működni kell, ellenkező esetben, bizonyos tartományokban a hiba megnövekszik.

A magasságmérés pontosságát javítja, ha egy céltárgyat lehetőség szerint minél több vevő detektál, ezért a program lehetővé teszi, hogy megadjuk a magasság mérés tartományát, ezután kiszámítja az alsó és felső antennák optimális helyszög értékeit, illetve az így elérhető átlagos átfedési számot.

A magasságmérés akkor működik a legjobb feltételek között, ha a sugarak árfedése a lehető legnagyobb.


Vezérlési lehetőségek / Vezérlő és Megjelenítő Egység (VME)

Adórendszer:

 • Az adók be- és kikapcsolása.
 • A magnetron áramok kijelzése, az egyes adók védelme.
 • Az állapot- és hibajelzések megjelenítése.
 • Különféle indítási módok kiválaszthatósága.
 • Az önrávezető rakéták elleni védelem aktivizálása, illetve beállítása.
 • Az alsó három csatornában a polarizáció megválasztásának biztosítása.

Forgás rendszer:

 • A forgás indítása, illetve megállítása.
 • A pillanatnyi antenna fordulatszám kijelzése.
 • Az alsó és felső antennák helyszögeinek beállítása és kijelzése.

Vevő rendszer:

 • A vevők be- és kikapcsolása.
 • A közös és egyedi vevő erősítések beállítása.
 • A zajszint beállítása (CFAR esetén).
 • A koherens vétel határának beállítása.
 • A plot extraktor küszöb beállítása.
 • A különféle vevő üzemmódok (szűrők) be-, illetve kikapcsolása.
Szekunder radar:

 • A Siemens 1990 be-, illetve kikapcsolása.
 • A különféle kérdezési módok beállítása.
 • Az különféle teszt és ellenőrzési lehetőségek aktivizálása.
 • A berendezés állapot- és hibajelzéseinek megjelenítése.


Megjelenítési lehetőségek / Vezérlő és Megjelenítő Egység (VME) 

 • Horizontális vagy vertikális ábrázolási mód
 • Egységes megjelenítő felület
 • Információ forrás szerinti szűrési lehetőség (primer vagy szekunder)
 • Magasság szerinti szűrési lehetőség
 • A szekunder útvonal címkék kapcsolhatósága és elforgathatósága
 • Méretarány váltási lehetőség, az ábrázolás középpontjának áthelyezhetősége
 • Irány és távolságmérési lehetőségek
 • A felhasználó által definiálható szín és szimbólum készlet

A hiba keresés támogatása

A program státusz információk folyamatos küldésével tájékoztatja a kezelőt a radar egységeinek állapotáról, ezzel nagymértékben támogatja az esetlegesen szükségessé váló hibakeresést és hibaelhárítást.

Státusz adatok vétele és megjelenítése:

 • Analóg videó jel összegző
 • Analóg indikátor illesztő
 • Digitális jel összegző
 • Oldal- és helyszög konverter
 • Vevő és jelfeldolgozó egységek
 • Szekunder radar interfész

A kezelő tevékenységét az egyes egységek, illetve alrendszerek állapotának fényjelzéssel történő megjelenítése is segíti, továbbá a program a teljes rendszer állapotáról szövegesen is ad tájékoztatást.

Vezérlő rendszerA vevő üzemmódok állítása szoftveresen történhet, ezért a sok hibalehetőséget magában rejtő kábelezést és kapcsolójeleket digitális vezérlőrendszerrel váltottuk fel.
A forgócsatlakozó jeleinek száma lecsökkent.
Ellátja az adórendszer vezérlését, a forgatás, az indítójelképzés, az oldal és helyszög rendszer feladatait, valamint szekunder radar extraktort tartalmaz.
Vezérlő rendszer

Az elvégzett átalakítások:

 • Az adó-vevő kabin erősáramú vezérlő rendszerének illesztése
 • A forgó csatlakozó ą27V-os kapcsolójeleinek megszüntetése
 • Kabin kábelhálózat egyszerűsítés
 • Tűzjelző rendszerrel egybeépített biztonsági logika a kabin felügyelet nélküli téli fűtésére
 • Ellenőrző jelek gyűjtése és továbbítása
 • Indító jelek generálása belső vagy külső szinkronizálással
 • Oldal és helyszög adatok digitalizálása az eredeti szelszinek megőrzésével
 • Szekvenciális forgásrendszer vezérlés
 • Az öt vevő analóg videojeleinek összegzése
 • Szekunder radar extraktor
 • ARCNET hálózat menedzsment