Belső visszaélés-bejelentési rendszerA HM ARZENÁL Zrt. a jogszerű, átlátható, célkitűzéseinek, értékeinek és elveinek megfelelő működése, illetve a foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban álló személyek prudens és átlátható foglalkoztatásának megerősítése érdekében a bejelentések kezelése és kivizsgálása céljából belső visszaélés-bejelentési rendszert működtet.

A HM ARZENÁL Zrt. belső visszaélés-bejelentési rendszerében bármely szervezeti integritást sértő eseményt, a HM ARZENÁL Zrt. Etikai Kódexében meghatározott magatartási szabályok megsértését vagy bármely jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményre vagy mulasztásra, illetve egyéb visszaélésre vonatkozó információt be lehet jelenteni (a továbbiakban: bejelentés).

Bejelentést elsősorban elektronikusan, a bejelentesek@hmarzenal.hu e-mail címre lehet megküldeni, az itt elérhető Bejelentési űrlap kitöltésével, valamint a bejelentés az alábbi tájékoztatóban leírt további módokon is megtehető.

Bejelentési űrlap

Tájékoztató a HM ARZENÁL Zrt. belső visszaélés-bejelentési rendszeréről

A HM ARZENÁL Zrt. belső visszaélés-bejelentési rendszerével kapcsolatos részletszabályok

Adatkezelési tájékoztató a HM ARZENÁL Zrt. belső visszaélés-bejelentési rendszerével kapcsolatban