Mistral légvédelmi rakéta rendszer

A HM ARZENÁL Zrt. sikeresen működött együtt a kishatótávolságú légvédelmi rakéta tender nyertesével, a francia-angol Matra BAe Dynamics (MDB), illetve annak olasz-svájci alvállalkozójával az Oerlikon-Contraves (OC) cégekkel.
A tender eredményhirdetése 1997. év elején történt, a nyertesnek 1999. év végéig kellett eleget tennie a három Mistral légvédelmi rakéta üteg szállítására vonatkozó kötelezettségének. A magyar fél a rakéta ütegek kialakítására és felszereltségére nézve olyan követelményeket is támasztott, amelyekre az MDB nem rendelkezett kész megoldásokkal.Ezeknek a követelményeknek a kielégítésére, a szükséges fejlesztések elvégzésére és a gyártásra a francia fél a HM ARZENÁL Zrt.-vel kötött szerződést.
Ennek a szerződésnek a keretében a HM ARZENÁL Zrt. kifejlesztette, és a szükséges mennyiségben le is gyártotta a Mistral légvédelmi rakéták indítóállványainak szállítójárművekre történő felszerelését és a harci munkához közvetlenül szükséges eszközök tárolását és szállítását megoldó Atlas Interface Platform-ot, valamint a különféle tartalék- és segédanyagok, szerszámok, ellenőrző és kommunikációs berendezések szállítására és üzemeltetésére is alkalmas, század- és ütegszintű logisztikai kocsikat.

Ugyancsak ennek a programnak a keretében, az OC alvállalkozójaként, a HM ARZENÁL Zrt. gyártotta a légvédelmi rakéta ütegek tűzvezető radarjaihoz (Mistral Command Post) a radar házakat és az SMD technológiát igénylő, digitális jelfeldolgozást végző elektronikát. A sikeres együttműködés eredményeképpen a HM ARZENÁL Zrt. Magyarországon elsőként kapott NATO beszállítói kódot.

2004-ben a Mistral légvédelmi rakéta rendszert is alkalmassá tettük a K-1P tűzvezető rendszerrel való együttműködésre.
A Mistral Command Post (MCP) számítógépes munkahelye kapott egy TCO terminált, amely hasonló a KUB rendszer tűzvezető radarjába (SZURN) beépített terminállal.